วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

แม่ทัพ ทัพหน้า ฝ่ายทหารเรือ

กองทัพเรือ จัดทีมแพทย์ทหารเรือ และ ศรชล. เข้าร่วมปฏิบัติการกับ ส่วนราชการอื่น ในการดูแลพื้นที่ควบคุมสูงสุด …. เพื่อทำCase Active Finding ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR ให้กับกลุ่มแรงงานเรือประมงพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน จ.สมุทรสาคร, จนท.ท่าเทียบเรือและ จนท.ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานภาคประมงทะเล
เพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อฯ และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส COVID-19 จากบกสู่แรงงาน ภาคประมงทะเล 24-29 ธค.2563
โดยมี นาวาเอก เอกภาพ สายโสภา รอง ผอ.ศรชล.จังหวัด สมุทรสาคร เป็น ผู้ได้รับมอบหมาย ให้ดูแลพื้นที่ส่วนหน้า
พร้อมด้วย ว่าที่ น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง หน.ศคท. จ.สมุทรสาคร พร้อมกำลังพล ร่วมกับ สมาคมประมง จ.สมุทรสาคร
ทั้งยังเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส COVID-19 ลงสู่อาหารทะเลในทุกขั้นตอน ก่อนการขนถ่ายออกจากท่าเทียบเรือที่กำหนด
บริเวณลานขนถ่ายสัตว์น้ำ องค์การ
สะพานปลา จ.สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร
error: Content is protected !!