วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

ทัพหน้า ทัพหลัง จาก ทัพเรือ

ทีมJIT:Joint Investigation Team ของทหารเรือ ในพื่นที่ ควบคุมสูงสุด ….สมุทรสาคร
เป็นทหาร….ต้องไม่เลือก สนามรบ
แม้จะต้องรบกับ ศัตรูที่มองไม่เห็น อย่างเชื้อโรค
ทีมแพทย์ทหารเรือ และศูนย์อำนวยการรัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) เข้าปฏิบัติการเป็น ทัพหน้า ในการเข้าพื้นที่ ควบคุมสูงสุด สมุทรสาคร ในการคัดกรอง ลูกเรือประมง ทั้งไทยและ เมียนมา ราว 2,000 คน ที่ถือว่า มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ โควิดฯแต่ก็สวมชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกัน
ขณะที่ ก็มีทหารเรือ ทำหน้าที่ทัพหลัง ในการสนับสนุน ทัพหน้า อยู่ในพื้นที่
ที่ล้วนทำงาน 24 ชั่วโมงเหมือนกัน
ถือเป็น JIT:Joint Investigation Team
การรวมทีม จาก หน่วยต่างๆของกองทัพเรือ ทั้ง รพ.อาภากร สัตหีบ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ และกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ มาร่วมกันปฏิบัติการนี้ เพิ่อช่วยแบ่งเบางานของ จนท.สาธารณสุขในพื้นที่
แม้แต่ทีม จากกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ที่เข้าไปเก็บภาพการทำหน้าที่ของ ทหารเรือ ทั้งทัพหน้า และทัพหลัง
ทั้งนี้ ทีมทหารเรือ ต้องตรวจคัดกรองฯ แรงงานประมง วันละ 500 ราย ตั้งแต่ 25-29 ธ.ค.63 บริเวณลานขนถ่ายสัตว์น้ำ องค์การ สะพานปลา สมุทรสาคร อ.เมือง สมุทรสาคร
error: Content is protected !!