วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

เปิดรับสมัคร ออนไลน์ 28 ธค. โอกาสของ น้องๆ ที่ยากจน ด้อยโอกาส ที่จะ “สอยดาว มาร้อยบ่า”

เปิดรับสมัคร ออนไลน์ 28 ธค.
โอกาสของ น้องๆ ที่ยากจน ด้อยโอกาส ที่จะ “สอยดาว มาร้อยบ่า”
สอบเข้า รร.เตรียมทหาร ในส่วนของทบ. เพิ่อเข้าเรียน รร.นายร้อยจปร. ในระบบสอบด้วยโควต้า
กองทัพบก โดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบเฉพาะกลุ่ม) รอบพิเศษ
แบบเฉพาะกลุ่มที่ 1
นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.50 สมัครเข้าสอบ
แบบเฉพาะกลุ่มที่ 2
นักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป อาศัยอยู่ในพื้นที่พิเศษ 38 จังหวัด
สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564 ทั้ง 2กลุ่ม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
ได้ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หมายเลขโทรศัพท? ๐-๓๗๓๙-๓๑๓๒ และ ๐-๓๗๓๙-๓๐๑๐ – ๔ ต่อ ๖๒๗๔๐
ทั้งนี้การสอบคัดเลือกแบบทั่วไปจะดำเนินการในห้วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ต่อไป
: โรงเรียนนายร้อย จปร.
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ข้อความ
error: Content is protected !!