วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

D-M-H-T-T จำ รหัสนี้ เอาไว้….ปลอดภัยจากโควิดฯ

– Distancing- Mask wearing – Hand washing- Testing- Thaichana
อยู่ห่างไว้- ใส่แมสก์กัน-หมั่นล้างมือ-วัดอุณหภุมิ-เช็คอิน ไทยชนะ
ศปก.ศบค.ขอความร่วมมือ ยึด5มาตรการ ในทุกที่ ใครรู้ตัวว่า เสี่ยง รีบแยกตัวเอง กักตัว หากมีอาการรีบไปพบแพทย์ พร้อมบอกข้อมูล ที่แท้จริง ในการสอบสวนโรค
พร้อมขอให้ ศปม. เน้นย้ำหน่วยต่างๆ ตรวจกำกับดูแลกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการ แพร่ระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ
.
พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาฯสมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. ขอความร่วมมือ ทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ยึดมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ
D – Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M – Mask wearing – สวมหน้ากากหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
H – Hand washing – ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ
T – Testing- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
. ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี)
T – Thaichana-ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ
พร้อมขอความร่วมมือ
ศปม. เน้นย้ำหน่วยต่างๆ ตรวจกำกับดูแลกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีมาตรการเพ่งเล็ง ดังนี้
– ทุกพื้นที่
1) เน้นมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (D-M-H-T-T)
2) ขอความร่วมมือ หรือพิจารณาให้หยุดดำเนินกิจการตามความเหมาะสม
กับสถานการณ์ในพื้นที่
– พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาปิดสถานประกอบการ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตามขนาดพื้นที่ และระยะเวลาที่เห็นเหมาะสม ตามระดับของสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อในพื้นที่
และ เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อในประเทศจำนวนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในขีดความสามารถทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถควบคุมได้
แต่ผู้ที่คิดว่าติดเชื้อกระจายตามพื้นที่ทั่วไป เนื่องจากมีการสัญจรไปมาระหว่างพื้นที่
ดังนั้น ศปก.ศบค. จึงขอความร่วมมือจากพี่น้อง ประชาชน เพื่อให้มาตรการป้องกันโคโควิด-19 มีประสิทธิผลเต็มขีดความสามารถ ดังนี้
– ในการเดินทางสัญจรในห้วงเวลานี้ ขอให้เน้นมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (DMH-T-T)อย่างเคร่งครัด
– ในกรณีที่บุคคลใดทราบว่าตนเองได้เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ ขอให้กักกัน ตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เป็นระยะเวลา 14 วัน
หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยบาลใกล้บ้านและให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "D-M-H-T-T จำรหัสนี้ เอาไว้ ปลอดภัยจาก โควิดฯ Distancing Mask wearing Hand washing Testing Thaichana"
error: Content is protected !!