วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก

พล.ร.ต.อาภา ชพานนท์ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ เป็นผู้บังคับหมวดเรือฝึกฯ นำกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ทำการฝึกภาคทะเล ฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือยกพลขึ้นบก ในปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก AMPHIBIOUS OPERATION บริเวณอ่าวไทยตอนบน
เพื่อดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือโดยเฉพาะการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในระดับยุทธวิธีให้พร้อมปฏิบัติอยู่เสมอ
และพร้อมร่วมการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ ในทุกปีก็ได้นำการปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibious Exercise) บรรจุเป็นหัวข้อหลักของการฝึกอีกด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับยุทธวิธี ทั้งรายบุคคลและการปฏิบัติงานเป็นทีมภายในเรือ
และตรวจสอบความพร้อมขององค์วัตถุของเรือ อากาศยาน และยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเอกสาร คู่มือที่ประกอบการปฏิบัติ ให้กำลังพลที่รับผิดชอบเกิดความพร้อม และมั่นใจในการปฏิบัติงาน
ทั้งยัง เสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ในการตัดสอนใจ และบังคับบัญชาในระดับยุทธวิธี
และทดสอบความพร้อมของระบบอาวุธประจำเรือ และอากาศยาน
โดยมีร.ล.สิมิลัน ร.ล.อ่างทอง ร.ล.สีชัง ร.ล.สุรินทร์ ร.ล.ราวี ร.ล.ทองแก้ว ร.ล.วังนอก ร.ล.จุฬา ร.ล.หลีเป๊ะ
ชุดปฏิบัติการพิเศษ , เรือปฏิบัติการพิเศษ 1 ลำ ,กองพันก่อสร้างและพัฒนา กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
และ เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงEC643 T2ำ และ รถสะเทินน้ำสะเทินบก (AAV)
error: Content is protected !!