วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

ค่ายสุรสีห์ ซ้อมใหญ่ เตรียมความพร้อม หากพบผู้ติดเชื้อโควิดฯ จำนวนมาก ในพื้นที่ กาญจนบุรี

ค่ายสุรสีห์ ซ้อมใหญ่
เตรียมความพร้อม
หากพบผู้ติดเชื้อโควิดฯ จำนวนมาก ในพื้นที่ กาญจนบุรี
จัด 6 ชุด ดูแล ครอบคลุม
ทั้ง ชุดควบคุมControl team-ชุดปิดล้อมSiege team-ชุดจุดตรวจ จุดสกัดCheckpoint team- ชุดประชาสัมพันธ์ และจัดระเบียบพื้นที่
Plubic Relations team-ชุดคัดกรอง Screening team-ชุดจิตอาสา Volunteers team
.
พลตรี บรรยง ทองน่วม ผบ.พล.ร.9 
ตรวจการซักซ้อม Covid -19 Spreading Protection and Area Control Team : การปฏิบัติของชุดควบคุมพื้นที่ และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 ในการเตรียมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19
ที่ ช.พัน.9 พล.ร.9 โดยมี มทบ.17, รพ.ค่ายสุรสีห์ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหวัดกาญจนบุรี (สสจ.ก.จ.) ร่วมด้วย
ทั้งนึ้ เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของ พล.ร.9 ในการจัดชุดควบคุมพื้นที่ฯ และการปฏิบัติตามขั้นตอน และแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) ในการปฏิบัติควบคุมพื้นที่
โดยการปฏิบัติของ พล.ร. 9 นั้นจะทำการจัดชุดปฏิบัติการออกเป็น 6 ชุด เข้าปฏิบัติ
1. ชุดควบคุม(Control team)ทำการวิเคราะห์ภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการควบคุมการปฏิบัติ ทำการรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ สถาปนาการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ และชุดที่เข้าปฏิบัติการในพื้นที่
2. ชุดปิดล้อม(Siege team)เข้าทำการปิดล้อมพื้นที่ควบคุม ทำการวางเครื่องกีดขวางปิดกั้นเส้นทาง ให้สามารถเข้า – ออกได้เฉพาะเส้นทางที่กำหนด
3. ชุดจุดตรวจ จุดสกัด(Checkpoint team)ทำการจัดตั้งจุดตรวจ ควบคุม และคัดกรองบุคคลที่เข้า – ออก พื้นที่
4. ชุดประชาสัมพันธ์ และจัดระเบียบพื้นที่ (Plubic Relations team)(PR)จะทำการประสานการปฏิบัติกับภาคส่วนต่างๆ พร้อมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน , ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนโดยรถเครื่องขยายเสียงพร้อมล่ามซึ่งเป็นกำลังพลของหน่วย ทำการจัดระเบียบประชาชนเข้าไปยังจุดคัดกรอง
5. ชุดคัดกรอง (Screening team)ดำเนินการตรวจสอบ และคัดแยกประชาชน ด้วยเครื่องมือที่สาธารณสุขกำหนดภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด
6. ชุดจิตอาสา (Volunteers team)บริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และสนับสนุนชุดปฏิบัติต่างๆ
พลตรีบรรยง ได้นำข้อห่วงใยของ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. พร้อมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของกำลังพลกองทัพบกในสถานการณ์แพร่ระบาดให้กำลังพลตระหนักรู้ และให้ความสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเตรียมสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและกองทัพบก ในการควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้อยู่ในวงจำกัด และยุติในที่สุด
error: Content is protected !!