วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

ยุค โควิดฯ พิธีประดับยศ เรือตรี แบบNew Normal

ยุค โควิดฯ
พิธีประดับยศ เรือตรี
แบบNew Normal
พ่อแม่ ชมถ่ายทอดสดแทน
บิ๊กอุ้ย พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ และประดับยศ พร้อมมอบเข็ม”สามสมอ” ให้ นักเรียนนายเรือ(นนร.) ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 รวม68 นาย
เป็นพรรคนาวิน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 41 นาย พรรคนาวิน สาขาอุทกศาสตร์ 2 นาย พรรคนาวิน สาขาบริหารศาสตร์2 นาย
พรรคกลิน สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 12 นาย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 นาย และ พรรคนาวิกโยธิน 8 นาย
โดยเป็นพิธีแบบ new normal มีเฉพาะ นักเรียนนายเรือ และ ผู้บังคับบัญชา เข้าร่วม เท่านั้น ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ
ส่วน ผู้ปกครอง ชมการถ่ายทอดสดพิธีที่อาคารเรียนรวมผ่านระบบวงจรปิด ครอบครัวละ 2 คน
ตามมาตรการป้องกันโควิดฯ ที่ปีนี้ ทั้งปี เจอกับ โควิดฯ จนวันจบการศึกษา เลยเชียว
error: Content is protected !!