วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

ประดับยศ เรือตรี

“แม่ทัพเรือ”
ประดับยศ เรือตรี
พร้อม เข็ม “สามสมอ” สัญลักษณ์ นักเรียนนายเรือ ให้ นายเรือชั้น5 ที่จบการศึกษา 68 นาย
แบบ นิวนอร์มัล
พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ และประดับยศ พร้อมมอบเข็ม”สามสมอ” ให้ นักเรียนนายเรือ(นนร.) ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 รวม68 นาย
เป็นพรรคนาวิน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 41 นาย พรรคนาวิน สาขาอุทกศาสตร์ 2 นาย พรรคนาวิน สาขาบริหารศาสตร์2 นาย
พรรคกลิน สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 12 นาย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 นาย และ พรรคนาวิกโยธิน 8 นาย
ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ
โดยเป็นพิธีแบบ new normal มีเฉพาะ นักเรียนนายเรือ และ ผู้บังคับบัญชา เข้าร่วม เท่านั้น
ส่วน ผู้ปกครอง ชมการถ่ายทอดสดพิธีที่อาคารเรียนรวมผ่านระบบวงจรปิด ครอบครัวละ 2 คน
ในภาพอาจจะมี 3 คน
error: Content is protected !!