วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

ศรชล.-ทหารเรือ คุมท่าเรือ งดลูกเรือประมง ขึ้นฝั่ง ให้ได้แค่ขนสัตว์ทะเลขึ้นท่า

แพทย์ทหารเรือ
ลงพื้นที่คัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก Active Case finding
ตรวจโควิดฯลูกเรือประมงสมุทรสาคร
ป้องกันโควิดฯลงสู่อาหารทะเล
“ศรชล” ออกกฎเข้ม
Swap แล้ว ให้ออกไปทอดสมอ ลอยลำที่ปากแม่น้ำท่าจีน รอรับผลตรวจ
มี เรือ ต.267 คุมเชิง
หากไม่ติดเชื้อ จะทำประมงได้เป็นปกติ แต่แค่เทียบท่าขนถ่ายสัตว์ทะเลเท่านั้น ยังกลับขึ้นฝั่ง ไม่ได้
พลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) กล่าวว่า กรมแพทย์ทหารเรือ กองเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้จัดบุคคลากรทางการแพทย์ 7 ชุด บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก Active Case finding ในแรงงานภาคประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
โดยทำการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจหาเชื้อ ด้วยวิธี RT – CRP ที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
นาวาเอก เอกภาพ สายโสภา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร (ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร) กล่าวว่า ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรสาคร และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร
รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานภาคประมงทะเล ได้ดำเนินการคัดกรองผู้ติดเชื้อฯ และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส COVID-19 จากบก สู่แรงงานภาคประมงทะเล เพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส COVID-19 ลงสู่อาหารทะเลในทุกขั้นตอน
ก่อนการขนถ่ายออกจากท่าเทียบเรือที่กำหนด โดยกำหนดเป้าหมายการตรวจคัดกรองฯ วันละ 500 ราย ตั้งแต่ 25-29 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลานขนถ่ายสัตว์น้ำ องค์การสะพานปลา จว.สมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โดยในวันนี้สามารถตรวจหาเชื้อจากเรือประมง 14 ลำ แรงงานประมง แรงงานท่าเทียบเรือ และ แรงงานแพปลา รวมทั้งสิ้น 402 คน
จากการที่ ศรชล.ได้รับการ สนับสนุนทีมแพทย์จากกองทัพเรือนั้น สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานของทีมสาธารณสุขรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังเป็นการช่วยยืนยันถึงความปลอดภัยของลูกเรือประมงได้ว่า ไม่มีลูกเรือประมงคนใดติดเชื้อโควิด 19
ซึ่งเรือประมงทุกลำในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีกว่า 100 ลำ หลังจากที่ลูกเรือประมงได้รับการตรวจค้นหาเชื้อแล้ว จะออกไปทอดสมอ ลอยลำอยู่ที่ปากแม่น้ำท่าจีน เพื่อรอรับผลการตรวจ
โดยจะมีเรือ ต.267 จากศรชล.เขต1 คอยดูแล ซึ่งหลังจากทราบผลตรวจเรียบร้อยแล้ว เรือประมงที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ จะสามารถทำการประมงได้เป็นปกติ และจะสามารถเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์ทะเลเพียงเท่านั้น แต่จะไม่สามารถกลับขึ้นฝั่งได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับแรงงานที่อยู่ทางบก จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้สั่งการใน การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา ให้ทุกหน่วยของกองทัพเรือ รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19
พร้อมทั้งให้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพเรือ/ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพเรือ บูรณาการทำงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในการร่วมสนับสนุนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ปัญหาการแพร่ระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่แพร่ระบาดจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวภาคประมงในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!