วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

ตั้ง “อาสาสมัครแรงงานต่างด้าว” และทีม เชิงรุก พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

24 ธ.ค. 2020
160
“บิ๊กติ่ง”นำทีมกอ.รมน. ลงพื้นที่สมุทรสาคร หารือการสนับสนุน
จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
เตรียม หา”อาสาสมัครแรงงานต่างด้าว” ในพื้นที่ สร้างความเข้าใจ
ประสาน จนท.
จัดตั้ง”ทีมงานเชิงรุก”สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ลดความหวาดระแวง-ตื่นตระหนก
พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เผยว่า พล.ท. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสธ.ทบ./รองเลขาธิการ กอ.รมน.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความมั่นคงภายใน และเจ้ากรมแพทย์ทหารบก, เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. และหน่วยทหารในพื้นที่ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
โดยได้เข้าพบหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ถึงสถานการณ์การแนวทางป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ที่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
และลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกิดความพร้อมการบูรณาการในการสนับสนุนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะ ผู้บัญชาการเหตุการณ์
โดยเฉพาะแนวทางการแก้ไขในด้านสาธารณสุข, การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
พร้อมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในหลายประเด็น โดยเฉพาะการมอบหมายให้รองผอ.รมน.จว.ฝ่ายทหาร เป็นผู้ประสานงานหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ, เพิ่มมาตราการช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับแรงงานต่างด้าวทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาเชื้อของโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดขยายพื้นที่ออกไปในวงกว้าง
นอกจากนี้ควรมีการจัดตั้ง อาสาสมัครของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่
ในส่วนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนั้น ได้ชี้แจงกับผู้ว่าราชการจังหวัดถึงความพร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข
ทั้งนี้พร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มเติมหากมีการร้องขอได้ตลอดเวลา
และได้มีข้อเสนอแนะถึงเรื่องการจัดตั้งทีมงานเชิงรุกในเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความหวาดระแวงและความตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
โดยทีมงานเชิงรุก จะประกอบด้วยฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ในภาพอาจจะมี 1 คน
error: Content is protected !!