วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

ยินดี กับ “คุณหมอแก้ว” ได้เป็น บุคคลดีเด่น กองทัพเรือ

“หมอแก้ว” นาวาตรีหญิง ปฐวี บุญตานนท์ แพทย์ฝ่ายบริการสุขภาพ และรองประธานคณะกรรมการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล. ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สัตหีบ
ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคคลดีเด่นของกองทัพเรือ 2563 ประเภท นายทหารสัญญาบัตร
มติเอกฉันท์ เพราะ อุทิศตน ทุ่มเท เสียสละ ทั้งเพื่อประชาชน และ ทร. จาก การดูแล State Quarantine ของ ทร. ตั้งแต่ โควิดฯ รอบแรก ในฐานะ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สัตหีบ ในการดูแลคนไทยที้กลับจากต่างประเทศ มากักตัว 14 วัน ที่อาคารรับรอง สัตหีบ ชลบุรี ที่ถือเป็น SQ แห่งแรก
เขียนแนวทางการป้องกัน การติดเชื้อของผู้เข้ามารับการกักตัวในอาคารรับรองฯ ที่กลายเป็นต้นแบบในการดูแลผู้กักตัวใน State Quarantine
และสามารถ นำความรู้ที่มี มาสื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเริ่องการติดเชื้อ และโควิดฯ
Fb.Wassana Nanuam
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ข้อความพูดว่า "'หมอ 'หมอแก้ว บุคคลดีเด่นกองทัพเรือ"
error: Content is protected !!