วันพุธ, 21 เมษายน 2564

ทบ.ส่งทหาร2 กองร้อย คุมสมุทรสาคร “พื้นที่ควบคุมสูงสุด”

ทบ.ส่งทหาร2 กองร้อย
คุมสมุทรสาคร “พื้นที่ควบคุมสูงสุด”
ทหารสื่อสาร-มทบ.16 รปภ.พื้นที่ควบคุม-ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ลักลอบขนแรงงานข้ามเขต 24 ชั่วโมง -ชุดสายตรวจใน 8 เส้นทางหลักของบ้านแพ้ว, กระทุ่มแบน เมือง -วางลวดหนาม ป้องกันเข้า – ออกตลาดกลางกุ้ง
กอ.รมน.จัดตั้ง “กองบัญชาการส่วนหน้า”
ส่งเตียงสนาม 500 เตียง
พร้อม จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อ เพิ่มจำนวนขึ้น
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้ พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองเสธ.ทบ./ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก (ผอ.ศบค.19 ทบ.) พร้อมด้วยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ลงพื้นที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามสถานการณ์ ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ
พร้อมให้การสนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานในการควบคุมการแพร่ระบาด ให้เป็นไปตามแนวทางของ ศบค. ได้อย่างรวดเร็ว และเต็มประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกันได้นำข้อห่วงใยของ ผบ.ทบ. บอกแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานอย่างรัดกุม คำนึงถึงความปลอดภัยตามหลักสาธารณสุข
เพราะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จังหวัดสมุทรสาคร ทันทีที่มีการประกาศพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก
กองทัพบกได้ให้การสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) และ ศบค. โดยได้ส่งกำลังทหารเข้าช่วยบริหารจัดการพื้นที่ตลาดกลางกุ้งและหอพักศรีเมือง ตั้งแต่ 19 ธ.ค.2563
โดยเป็นกำลังพลจากกรมทหารสื่อสารที่ 1 จำนวน 2 กองร้อย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และตั้งจุดตรวจจุดสกัด การลักลอบขนแรงงานข้ามเขต ตลอด 24 ชั่วโมง โดยชุดสายตรวจครอบคลุมใน 8 เส้นทางหลักของอำเภอบ้านแพ้ว, กระทุ่มแบน และอำเภอเมือง พร้อมวางเครื่องกีดขวางป้องกันการเข้า – ออกในพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง ที่ผ่านมามีการจัดตั้งกองบัญชาการส่วนหน้า โดยใช้กลไกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร
และมณฑลทหารบกที่ 16 ในการช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และในวันนี้ (24 ธ.ค.63) กองทัพบกได้สนับสนุนเตียงสนาม 500 เตียง พร้อมเครื่องใช้จำเป็นในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อที่อาจจะเพิ่มจำนวนขึ้น
อย่างไรก็ตาม กองทัพบก ได้กำชับให้กำลังพลทุกนาย ทั้งที่ปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติและพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติตามคู่มือวินัยทหารต้านโควิด-19 (ระดับบุคคล), สวมใส่เครื่องป้องกันตน (Personnel Protective Equipment) ตามเหมาะสม, มีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิในหน่วยทหาร
ตลอดจนดำเนินการพิจารณากักตัวสำหรับทหารกองประจำการที่กลับจาก ลาพักในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ปลอดภัยจากโรค เป็นหน่วยทหารปลอดโควิด พร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในทุกภารกิจ
error: Content is protected !!