วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

คัด 103ช้างเผือก เด็กยากไร้ เข้ารร.เตรียมทหาร ทบ.

“บิ๊กบี้” ออกกฎใหม่
จัดสอบ2 รอบ เข้า รร.เตรียมทหาร
ในส่วน รร.นายร้อยจปร.
สอบรวมทั้วไป -สอบแยกในภูมิภาค
โดยเปิดระบบสอบโควต้าจังหวัด 77 คน
จบ ม.4 เกรด3.50 ขึ้นไป
โควต้า 38 จ.พื้นที่พิเศษ ตามกระทรวงการคลังกำหนด 295 ตำบล ได้ 26 คน
หวังให้โอกาส เด็กผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร-เด็กที่รักในอาชีพทหาร สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้อย่างเท่าเทียม
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. มีนโยบายการคัดสรรบุคคลพลเรือนเพื่อเข้าเรียนใน โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท.) ในส่วนของ ทบ.
โดยให้ปรับปรุงวิธีการดำเนินการ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารและประชาชน โดยทั่วไปที่รักในอาชีพทหาร สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้อย่างเท่าเทียม
มีการแบ่งสัดส่วนระหว่างการคัดสรรบุคคลพลเรือนที่มีผลการศึกษาและคุณลักษณะทหารที่ดีเยี่ยม ตามโควต้าในแต่ละจังหวัดและการคัดเลือกจากส่วนกลาง
.
โดยได้อนุมัติหลักการปรับปรุงแนวทางการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. ในส่วนชอง ทบ.ประจำปีการศึกษา 2564
โดยแบ่งการสอบคัดเลือกฯ ออกเป็นจำนวน 2ครั้ง คือ
การสอบครั้งที่ 1–การสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่ม โดยดำเนินการสอบคัดเลือกจากบุคคลพลเรือนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2กลุ่ม คือ
1.กลุ่มนักเรียนที่มีผลการศึกษาและลักษณะทหารที่ดีเยี่ยม ตามโควต้าจังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน
โดยป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.4 มีผลการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป มีภูมิลำเนาและสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ อย่างน้อย 1 ปี
2.กลุ่มนักเรียนในพื้นที่พิเศษตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน 295 ตำบล ในพื้นที่ 38 จังหวัด โควต้าไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดรับบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. หรือ26 คน และมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลที่ระบุเป็นพื้นที่พิเศษและสถานศึกษาอยู่ในจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ อย่างน้อย 1ปี
การสอบครั้งที่2 —-การสอบคัดเลือกแบบทั่วไป ดำเนินการเช่นเดียวกับในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา
.
กองทัพบก จึงเชิญชวนบุคดลพลเรือนในพื้นที่ ให้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตามกำหนดการดังนี้
การสอบครั้งที่ 1 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2563 – 15 ม.ค. 2564 ทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (สมัครสอบพรี)
และทำการ สอบรอบแรก (ภาควิชาการ) ในวันเสาร์ที่ 30 ม.ค. 2564 ณ พื้นที่ กองทัพภาค1-4
การสอบครั้งที่ 2 จะดำเนินการ ในห้วงเดือน เม.ย. 2564
โดยกำหนดการเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ ของ รร.จปร. ต่อไป
สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งที่ 1 สามารถสมัครเข้าสอบคัดเลือกในครั้งที่ 2 ได้อีกครั้งหนึ่ง ตามเงื่อนไขที่ รร.จปร. กำหนด
.
สามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ของ รร.จปร. http://www.crma.ac.th/
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง, ข้อความพูดว่า "ผบ. ผบ.ทบ.เปิดโอกาส เปิด กาล เด็กยากไร้ใน ยาก ใน ตจว. ได้โควต้าเข้า รร. เตรียมทหาร"
Wassana Nanuam, Pracha Hariraksapitak และคนอื่นๆ อีก 2 พัน คน
ความคิดเห็น 4 รายการ
แชร์ 287 ครั้ง
error: Content is protected !!