วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

มุ งาน !! ปัญหา ไม่ได้มีแต่ โควิดฯ

“บิ๊กตู่” โพสต์ FB เดินหน้างาน แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ผลกระทบจากโควิดฯ
และ ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม การจ้างงาน การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการ-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิ-ปฏิรูปโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ เป็น เศรษฐกิจดิจิทัล
.
หลังจากประชุม ศบค. พลเอกประยุทธ์ เผยภาพ การหารือต่อเนื่องกับ คณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารเศรษฐกิจ “แนวใหม่” หลังการแพร่ระบาดโควิดฯ
นายกฯโพสต์FB เผยว่า ยังคงมีหลายประเด็นที่รัฐบาลเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อยู่ เช่น ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม การจ้างงาน การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการ ไปจนถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อนำพาประเทศไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ เป็น เศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”
ทั้งนี้ต้องอาศัยการขับเคลื่อนการค้า-การลงทุน ทั้งภาครัฐ และเอกชนโดยต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกฎ-ระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เน้นการอำนวยความสะดวกในการประกอบการธุรกิจ เพิ่ม มาตรการดูแลประชาชนทางเศรษฐกิจ ปากท้องในระยะต่อไป
ชี้ เดินหน้า “รวมไทยสร้างชาติ”
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
error: Content is protected !!