วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

Exercise ทางอากาศ
สาธิตใช้กำลังทางอากาศ
ใน Air Tactical Operations Competition 2021
มาครบ ทั้งGripen-F16-F5-T50 -AlphaJet
การแสดงสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบินและหน่วยกำลังรบ ทั้ง เครื่องบิน Gripen ที่มี call sign ว่า Shark จากกองบิน 7 สุราษฏร์ธานี
Hunter เครื่องบินAlpha Jet ที่ทำภารกิจ close Air support และเครื่องบิน F16 ทั้ง Viper จากฝูงบิน 403 กองบิน4 ตาคลี นครสวรรคื และ
Falcon Stars จากฝูง103 กองบิน1 โคราช และ T50TH จากกองบิน4 ที่เป็น ทั้งเครื่องบินฝึกและเครื่องบินโจมตีได้ด้วย โดยมีเครื่องบินF5 เป็นฝ่ายข้าศึก
บิ๊กแอร์ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 2564 Air Tactical Operations Competition 2021 ที่ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พลอากาศเอก แอร์บูล กล่าวว่า เป็นการฝึก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง จะได้มีความพร้อมรบของหน่วยบิน หน่วยต่อสู้อากาศยาน หน่วยสนับสนุนการรบ ศักยภาพและอำนาจของกำลังทางอากาศ และ ขอให้นำผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการฝึกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การกำหนดรูปแบบการแข่งขันที่ให้หมู่บินเผชิญกับภัยคุกคามจากอาวุธต่อสู้อากาศยานจากภาคพื้น ขณะโจมตีข้าศึก จะมีส่วนเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการณ์จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
และ ขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากความการฝึกไปใช้และคำนึงความปลอดภัย และนิรภัยตลอดเวลา
ทั้งนี้นโยบาย ของ พลอากาศเอก แอร์บูล ระบุว่า “พัฒนาคน อาวุธ กลยุทธ์ที่ฉลาด เพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ”
สำหรับการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 2564 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง16พฤศจิกายน2563-5กุมภาพันธ์2564 เพื่อตรวจสอบความพร้อมของหน่วยบิน หน่วยต่อสู้อากาศยาน และหน่วยสนับสนุนการรบ
รวมทั้งเป็นการประเมินขีดความสามารถในการใช้อาวุธของนักบิน ประเมินการปฏิบัติภารกิจของนักบินและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบินที่เกี่ยวข้อง เป็นรายบุคคล หมู่บิน ฝูงบิน โดยจะนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการฝึกบิน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติ
error: Content is protected !!