วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“แอร์บูล”ย้ำ ความพร้อมรบ ฝึกเพิ่มประสิทธิภาพ ทัพฟ้า ระดม Shark,Cobra ,Viper ,Hunter,Falcon,Star

“แอร์บูล” สวมชุดนักบิน
ดู การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี
ย้ำ ความพร้อมรบ ฝึกเพิ่มประสิทธิภาพ
ทัพฟ้า ระดม Shark,Cobra ,Viper ,Hunter,Falcon,Star
ใช้ Gripen , F16,T50TH, Alpha Jet ปฏิบัติการรบ ทิ้งระเบิด
F5 เป็นฝ่ายข้าศึก
ทดสอบระบบ ศูนย์Cyber –
Diamond DA-42 และ UAV ในภารกิจSRและระบบ
Alert ที่ขึ้นบินได้ใน5 นาที
เพื่อสกัดกั้น เครื่องบินข้าศึก
ความแม่นยำในการทิ้งระเบิด และประสิทธิภาพของระเบิด ที่ ทอ.ผลิตขึ้นเอง
โชว์ ทั้งภารกิจCombat ของ Fighter และNon Combat ของC130,BT67
เทียบเหมือนการสอบปลายภาคของนักบิน
มี ผบ.ทอ. เป็น ครูใหญ่ มาให้คะแนนด้วยตนเอง
บิ๊กแอร์ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ สวมชุดนักบิน เปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี 2564 Air Tactical Operations Competition 2021
และดู การสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ ที่ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
พลอากาศเอก แอร์บูล กล่าวว่า
เป็นการฝึก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง จะได้มีความพร้อมรบของหน่วยบิน หน่วยต่อสู้อากาศยาน หน่วยสนับสนุนการรบ ศักยภาพและอำนาจของกำลังทางอากาศ และ ขอให้นำผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการฝึกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การกำหนดรูปแบบการแข่งขันที่ให้หมู่บินเผชิญกับภัยคุกคามจากอาวุธต่อสู้อากาศยานจากภาคพื้น ขณะโจมตีข้าศึก จะมีส่วนเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการณ์จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
และ ขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากความการฝึกไปใช้และคำนึงความปลอดภัย และนิรภัยตลอดเวลา
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
error: Content is protected !!