วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“ทัพเรือ” จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาฯ 10 หน่วยงาน7พื้นที่ และ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ”

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ที่ ห้องประชุม 241 กองบัญชาการกองทัพบก
.
พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูลสวัสดิ์ รองโฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า ในส่วนของ กองทัพเรือ โดย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. ได้ ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริโดยการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”ของหน่วยงานในกองทัพเรือ 10 หน่วยงาน 7พื้นที่ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาดูงาน
โดยมี พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และกรมยุทธศึกษาทหารเรือ พื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่ กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ กรมสวัสดิการทหารเรือ
พื้นที่จังหวัดตราด ได้แก่ ทัพเรือภาคที่ 1 พื้นที่จังหวัดสงขลา ได้แก่ ทัพเรือภาคที่ 2 พื้นที่ จังหวัดพังงา ได้แก่ ทัพเรือภาคที่ 3 และพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
อีกทั้งยังได้มีนโยบายที่จะขยายพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนากองทัพเรือ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาดูงาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปได้
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!