วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

“ขอให้ปลอดภัยจาก โควิคฯทุกคน”

“บิ๊กป้อม” ทำคะแนน ลงพื้นที่ เชียงราย
พร้อม”ธรรมนัส-นฤมล”
มอบสิทธิที่ดิน-คืนโฉนด-พลิกฟื้นแหล่งน้ำ เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล ….อวยพรให้ “ปลอดภัยจาก โควิคฯทุกคน”
.
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ ได้ลงพื้นที่ จ. เชียงราย มอบสิทธิที่ดิน และ คืนโฉนด พลิกฟื้นแหล่งน้ำ “เวียงหนองหล่ม”เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล
และเยี่ยมชมนิทรรศการ เสมือนจริง ( Virtual exhibition ) ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.,นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ,ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ และ ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน. ร่วมคณะ
ที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า
พลเอกประวิตร รับฟังการบรรยายสรุปความเป็นมา และวัตถุประสงค์การดำเนินงานวันนี้ของ บจธ. จาก ผวจ.เชียงราย,ประธาน บจธ. และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กษ.
จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้เป็นประธานเปิดพิธี”มอบสิทธิในที่ดินของขวัญปีใหม่จากใจ บจธ. และคืนโฉนดให้กับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร”
และทำพิธี มอบป้ายสัญลักษณ์แทนสิทธิในที่ดินให้แก่ตัวแทนกลุ่ม วสช. จำนวน 15 คน
พร้อมมอบทุนหมุนเวียน ในการประกอบอาชีพให้แก่ วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรัก และมอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่ ตัวแทนเกษตรกร จำนวน 11 คน จากการช่วยเหลือให้มีสิทธิในที่ดิน จาก กฟก.
ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวเปิดงาน มีใจความสำคัญคือ รัฐบาลได้แสดงความยินดี กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินและผู้ได้รับคืนโฉนดที่ดิน ซึ่ง บจธ. ถือเป็นหน่วยงานหลัก ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ทำหน้าที่กระจายการถือครองที่ดิน อย่างเป็นธรรม และยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจนในด้านที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย
โดยโครงการของ บจธ. จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ใช้เป็นหลักในการพัฒนาที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ สร้างงาน สร้างรายได้ ต่อไป
สำหรับสำนักงานกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร จะทำหน้าที่ซื้อหนี้ ของเกษตรกร มาไว้ที่กองทุนฟื้นฟู และเมื่อเกษตรกรชำระหนี้คืนได้ครบแล้ว กองทุนฟื้นฟูจะโอนโฉนดคืนให้เกษตรกร ต่อไป
ซึ่ง บจธ.ได้ดำเนินการชำระหนี้คืน ให้แก่เกษตรกรแล้ว จำนวน 30,000 ราย และจะดำเนินการต่อเพิ่มอีก จำนวน 60,000 ราย ตามแผนงาน ทั้งนี้รัฐบาลได้ทำการคืนโฉนดให้กับเกษตรกร แล้วจำนวน 195 ราย ใน 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย,เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน ,ลำพูน,แพร่,ลำปาง และอุตรดิตถ์
จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะได้เดินทางต่อไปยัง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ หนองมโนราห์ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อติดตามการพัฒนา แหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ “เวียงหนองหล่ม”
โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปจากผวจ.เชียงราย ,สทนช. และกรมชลประทาน ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบาย เพื่อผลักดันโครงการพัฒนา แหล่งน้ำขนาดใหญ่”เวียงหนองหล่ม” ให้สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มศักยภาพ และแก้ปัญหาภัยแล้ง
โดยได้สั่งการ จ.เชียงราย,กรมที่ดิน,กรมธนารักษ์ ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมศิลปากร ให้ร่วมกัน แก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินสาธารณประโยชน์ และใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณหนองน้ำ และให้กรมศิลปากร เร่งทำการสำรวจ กันแนวเขตโบราณสถานให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการพัฒนาแหล่งน้ำ
สำหรับ การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เกี่ยวกับปัญหาคุณภาพน้ำให้ ทส. หาแนวทางจัดการให้เป็นระบบ ให้ มท.และ กก.หาแนวทางพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชาว อ.แม่จัน และ อ.เชียงแสน อีกทางหนึ่งด้วย
พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวขอบคุณ ข้าราชการ และพี่น้องประชาชน ที่มาให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น
พร้อมถือโอกาสกล่าวอวยพรปีใหม่ ให้ชาวเชียงราย ประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้า ในปี2564 ที่จะมาถึง และขอให้ปลอดภัยจาก โรคโควิค-19 ทุกคน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!