วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

“บิ๊กบี้” ปลื้ม!! ความกลมเกลียว 4 เหล่าทัพ-ตำรวจ

“บิ๊กบี้” ปลื้ม!! ความกลมเกลียว 4 เหล่าทัพ-ตำรวจ ประสานการปฏิบัติ ร่วมมือปกป้องอธิปไตย รักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
เปิด อาคารศรีสิทธิสงคราม บก.ทบ. ต้อนรับ “บิ๊กแก้ว” เยี่ยม ทัพบกก่อน ประชุม ผบ.เหล่าทัพ
บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด. ตรวจเยี่ยม กองทัพบก โดยมี บิ๊กบี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก ต้อนรับ ที่ กองบัญชาการกองทัพบก ในโอกาสที่ พลเอก เฉลิมพล รับตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด คนใหม่
โดยได้เปิด อาคารศรีสิทธิสงคราม ตัอนรับ ผบ.ทหารสูงสุด ก่อนไปประชุม ผบ.เหล่าทัพ บน ชั้น4 บก.ทบ.
พลเอกณรงค์พันธ์ กล่าว ในที่ประชุม ผบ.เหล่าทัพ ตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมา บก.ทัพไทย กับเหล่าทัพ และสตช.ประสานการปฏิบัติ และ ความร่วมมือ ในทุกภารกิจ เพิ่อปกป้องอธิปไตย รักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ และการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ และขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความมั่นคง และความสงบสุข ให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!