วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กแก้ว” เยี่ยม ทัพบก ก่อน ปิดห้องคุย คณะผู้บัญชาการทหาร และ ประชุม ผบ.เหล่าทัพ

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด. ตรวจเยี่ยม กองทัพบก โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบก ต้อนรับ ที่ กองบัญชาการกองทัพบก
ในโอกาสที่ พลเอก เฉลิมพล รีบตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด คนใหม่ คนที่ 35 เป็นเตรียมทหาร รุ่นที่ 21 นายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32
เคยดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์, เจ้ากรมยุทธการทหารบก, รองเสนาธิการทหารบก, เสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย จนได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!