วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

Do & Don’t

“บิ๊กบี้” งัด กฎเหล็ก การเมือง”บิ๊กแดง”
ขึ้นมาใช้ เปิดช่องทหารเอี่ยวการเมือง
ปล่อยผี 5 เรื่องทำได้
และ 7 เรื่องต้องห้าม
ไฟเขียว ทหาร แสดงความเห็นทางการเมืองได้ แต่ ห้ามสวมเครื่องแบบ และต้องนอกเวลาราชการ
สมัครสมาชิกพรรคได้ แต่ห้ามสวมเครื่องแบบทหารไปร่วม
ห้ามโพสต์ โซเชี่ยลฯ ส่อเสียด ล้อเลียน สถาบัน รัฐบาล นาย
ห้ามใช้ account ราชการ โพสต์ส่วนตัว ห้ามใช้ คอมพิวเตอร์ราชการ และโพสต์ ในเวลาและสถานที่ราชการ
ชี้ หากฝ่าฝืนเจอ”อาญาทหาร”
มีรายงานจากกองทัพบกว่า กรมกำลังพลทหารบก นำข้อควรปฏิบัติและข้อไม่ควรปฏิบัติของกำลังพลสังกัดกองทัพบก ที่เป็นไปตาม
1.ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยข้าราชการกลาโหมกับการเมืองพ.ศ 2499
2.คําสั่งกองทัพบกที่ 388 / 2563 ลง 9 ก.ย.2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการต่อกำลังพลที่กระทำผิด
ที่ออกมาในยุค พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ผบ.ทบ. ก่อนที่จะเกษียณ ไม่กี่วัน
ทั้งนี้ ระเบียบนี้ หาก ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบังคับกระทรวงกลาโหมและคำสั่งกองทัพบกถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 ,11 และ 32 ตามแต่กรณี
ทั้งนี้กองทัพบกได้ทำโปสเตอร์ติดภายในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบก
โดยระบุสิ่งที่สามารถทำได้ดังนี้
1.การสมัครเข้าเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงผู้บัญชาการทหารบกทราบ
2. การเข้าร่วมประชุมทางการเมืองในฐานะส่วนตัวได้ แต่ต้องไม่สวมเครื่องแบบและไม่ใช้ในเวลาราชการ
3. ปฏิบัติราชการในหน้าที่ด้วยการวางตนเป็นกลาง โดยไม่มุ่งหวังประโยชน์ของพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล
4. ลงคะแนนเสียง/ แสดงความคิดเห็นส่วนตัวต่อผู้ลงสมัครได้
5. การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองสามารถกระทำได้ โดยไม่แต่งเครื่องแบบและไม่ใช้เวลาราชการทั้งนี้ในการเข้าร่วมประชุมในที่สาธารณะนั้นต้องเป็นไปอย่างสงบ
ส่วนสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้ คือ
1. ไม่กระทำการใดๆอันมีลักษณะพาดพิง ส่อเสียด ล้อเลียน สถาบัน รัฐบาล และผู้บังคับบัญชา
2. ไม่แต่งเครื่องแบบหรือชุดอื่นใดรวมถึงใช้ตราสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นทหารเข้าร่วมประชุมกับพรรคการเมืองหรือไปร่วมชุมนุมในที่สาธารณะอันเป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง
3. ไม่ประดับเครื่องหมายหรือแต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการ
4. ไม่บังคับผู้อยู่ในบังคับบัญชา ทั้งโดย ตรงหรือโดยปริยายให้เป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดและไม่กระทำการในทางให้คุณหรือให้โทษ
5. ไม่แทรกแซงในทางการเมืองหรือใช้การเมืองเป็นเครื่องมือเพื่อการทำกิจการต่างๆ
6. ไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งในระยะเวลา ที่มีการสมัครรับเลือกตั้ง
7. ไม่โพสต์ข้อความทางการเมืองในเวลาราชการในสถานที่ราชการหรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการรวมถึงห้ามใช้ account ของราชการร่วมกิจกรรมทางการเมืองบนสื่อสังคมออนไลน์
ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก​ สั่งการให้กรมกำลังพลทบ. นำข้อกำหนดติด มาติดในพื้นที่กองทัพบก ภายหลัง การประชุมหน่วยขึ้นตรงระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ที่ผ่านมา ก่อนการเลือกตั้ง นายก อบจ.20 ธค.
ที่วันนั้น พล.อ.ณรงค์พันธ์ มอบนโยบายให้กำลังพลออกไปใช้สิทธ์เลือกตั้งท้องถิ่น และห้ามผู้บังคับบัญชาชี้นำ แต่ให้ชี้แจงถึงคุณสมบัติของผู้สมัครได้
ในภาพอาจจะมี 1 คน
error: Content is protected !!