วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

“รองช่อ” เลียบชายแดนไทย-เขมร

“รองช่อ”
เลียบชายแดนไทย-เขมร
เยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
ตรวจมาตรการคุมชายแดน สกัดโควิดฯ ตามคำสั้ง ศปม.
.
“บิ๊กช่อ” พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในการควบคุม กำกับดูแลการคัดกรองการผ่านเข้า – ออกตามแนวชายแดน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด – 19
ที่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
เพื่อกำชับ การบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ของ ศปม. ในการดูแลชายแดน และการคัดกรอง
error: Content is protected !!