วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

“ในหลวง” พระราชทาน เสื้อสะท้อนแสงจราจร -เสื้อชูชีพให้ ทหาร 3 เหล่าทัพ-ตำรวจ ใช้ในภารกิจดูแลประชาชน

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีรับเสื้อสะท้อนแสงจราจร และเสื้อชูชีพพระราชทาน
เพื่อมอบให้กับ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน
ที่ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยเจ้าหน้าที่ทหาร – ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเสื้อสะท้อนแสงจราจร จำนวน3,447 ตัว และเสื้อชูชีพ 4,491 ตัว ให้กับ กองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับพระราชทานเสื้อสะท้อนแสงจราจร 498 ตัว เสื้อชูชีพ 500ตัว
กองทัพบก ได้รับพระราชทานเสื้อสะท้อนแสงจราจร 1,949ตัว เสื้อชูชีพ 1,999 ตัว
กองทัพเรือ ได้รับพระราชทานเสื้อสะท้อนแสงจราจร 500ตัว เสื้อชูชีพ 492ตัว
กองทัพอากาศ ได้รับพระราชทานเสื้อสะท้อนแสงจราจร 500 ตัว เสื้อชูชีพ 500 ตัว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับพระราชทานเสื้อชูชีพ 1,000ตัว
ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบเสื้อสะท้อนแสงจราจร และเสื้อชูชีพพระราชทานให้กับส่วนราชการที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 5หน่วยงาน
ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรมกิจการพลเรือนทหาร กรมการสื่อสารทหาร และสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
ทั้งนี้ กองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะนำเสื้อสะท้อนแสงจราจร และเสื้อชูชีพพระราชทานนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป
error: Content is protected !!