วันพุธ, 21 เมษายน 2564

พระราชทานกำลังใจ สู่ ทหาร-ตชด.ชายแดน

“ในหลวง-พระราชินีฯ”
โปรดเกล้าฯ”องคมนตรี ต๊อก”
เยี่ยม ทหาร -ตชด.ในพื้นที่ห่างไกล
ชายแดนเมียนมา
พระราชทานของขวัญปีใหม่
ที่ ฐานปฏิบัติการต้นแม่น้ำสุริยะ สังขละบุรี ฐานที่ไกลและ เดินทางยากลำบากสุด
และ ฐานปฏิบัติการตะโกปิดทอง สวนผึ้ง ราชบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปยัง ฐานปฏิบัติการต้นแม่น้ำสุริยะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการ ที่มีความยากลำบากในการเดินทาง ซึ่งใช้การเดินเท้า หรือ ฮ. เท่านั้น ถึงจะเข้าไปถึงที่ฐานได้
เนื่องจากเป็นฐานปฏิบัติการที่อยู่ห่างไกลที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่รอยต่อ ระหว่าง จังหวัดกาญจนบุรี ,จังหวัดตาก และประเทศเมียนมา
และ ฐานปฏิบัติการตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดราชบุรี
โดยมี พล.ต. บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์, ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, พ.อ.สิทธิพร จุลปานะ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์, พ.อ.วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 29 ในฐานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์, นาย รณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ต้อนรับ
พลเอก ไพบูลย์ มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ฐานปฏิบัติการต้นแม่น้ำสุริยะ และ หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ
พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนในพื้นที่ห่างไกล
โดยทรงห่วงใยสุขภาพ และขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในพื้นที่ชายแดนในจังหวัดต่างๆ
error: Content is protected !!