วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564

“นักรบพิเศษ ผู้ปิดทองหลังพระ”

“รอง ผบ.ทบ.”
ยก ทหารหมวกแดง
เป็น”นักรบพิเศษ ผู้ปิดทองหลังพระ” แย้ม อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จงานใหญ่ของทบ.
ชี้ ต้อง แข็งแรง มีความสามารถ เป็นมืออาชีพ ประกันความสำเร็จของทุกภารกิจ
เป็นหน่วยที่กองทัพบก ไว้วางใจ ใช้ในการแก้ปัญหาภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับ ฃอทุกคนเตรียมความพร้อม รองรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของ ประเทศที่กำลังเผชิญกับความท้าทาย
.
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รอง ผบ.ทบ. / รอง ผบ.ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) เป็นตัวแทน บิ๊กบี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม และมอบของขวัญปีใหม่ ให้หน่วยบัญชาการสงครามรบพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี
โดยมี ผบ.ยอง พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผบ.นสศ. ต้อนรับ และประชุม ศปก.ทบ. กับ ศปก. นสศ. ตืดตามภารกิจของหน่วยรบพิเศษ โดยมี ผบ.หน่วย ระดับ กองพล และระดับกรม และหน่วยเฉพาะกิจ ร่วมประชุมด้วย
จากนั้น พลเอก ธีรวัฒน์ ได้พบปะกำลังพลรบพิเศษ ที่สนามสีหราชเดโช และมอบของขวัญปีใหม่ จาก ผบ.ทบ. ให้ ผบ.นสศ.และ ผบ.หน่วย
และ ได้กล่าวในการให้โอวาท ตอนหนี่งว่า กองทัพบกขอขอบใจนักรบพิเศษ ที่ปฏิบัต้ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย หลายภารกิจ จากทบ. ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ขอให้ภาคภูมิใจ แม้บางภารกิจที่จะต้องกระทำอย่างผู้ปิดทองหลังพระ เพื่อให้ภารกิจใหญ่สำเร็จลุล่วง
ทั้งนี้ นักรบพิเศษ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ อย่างน้อย 3 ประการ คือต้องเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง มีความรู้ความสามารถ และเป็นความเป็นมืออาชีพ เพิ่อประกันต่อตวามสำเร็จของทุกภารกิจ
ทั้งนี้ ทุกท่านได้ตระหนักดีว่าหน่วยรบพิเศษ ถือเป็นหน่วยที่กองทัพบก ไว้วางใจ ใช้ในการแก้ปัญหาภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกระดับ จึงขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อม ให้กับตนเองและหน่วย เพื่อรองรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งประเทศของเรากำลังเผชิญกับความท้าทาย ทั้งต่อ ประเทศรอบบ้าน ระดับภูมิภาค และระดับโลก
“ผมขอส่งกำลังใจ และให้กำลังใจ ต่อนักรบพิเศษที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ในพิ้นที่ห่างไกล ยากลำบาก ซึ่งต้องอาศัยความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน ต้อง มีวินัย มุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้รับมอบ”รองผบ.ทบ. ระบุ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!