วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

ควบคุมการแพร่ระบาด COVID19 ทั้งทางบก-ทางทะเล

“บิ๊กแก้ว” ผบ.สูงสุด/หัวหน้า ศปม.
ส่ง”เสธ.ไก่” ประชุมร่วม
บูรณาการ กอ.รมน.-สาธารณสุข-จังหวัดสมุทรสาคร-ตำรวจภาค7 -มทบ.16 -ศรชล.-นพค.13 ทหารพัฒนา
ตั้ง12 จุดตรวจ ควบคุมการแพร่ระบาด ทั้งทางบก-ทางทะเล ย้ำเคร่งครัด
.
บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และทหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID19ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ได้มอบหมายให้ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และคณะ ร่วมประชุมกับ พลตำรวจตรี วัฒนา ยี่จีน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พลตำรวจตรี อภิชาติ วรรณภักดิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ. สมุทรสาคร และหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ได้แก่ ผู้แทน จ.สมุทรสาคร ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 16 ผู้แทน กองทัพเรือ (ศรชล.) ผู้แทนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เพื่อหารือแนวทางในการใช้กำลังพลของทุกหน่วยในการสนธิการวางกำลังเข้าแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อ covid-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร
นอกจากนี้ยังได้หารือถึงการบูรณาการความร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.สมุทรสาคร กระทรวงสาธารณสุข และจ.สมุทรสาคร
โดยมีการเน้นย้ำการสนธิกำลังเพื่อบูรณาการการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด จำนวน 12 จุดทั้งทางบกและทางทะเลอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในวงกว้างต่อไป
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง
error: Content is protected !!