วันศุกร์, 22 ตุลาคม 2564

“แอร์บูล” นำขึ้นดอยอินทนนท์ บำเพ็ญกุศลถวาย “ร.9”

“แอร์บูล” นำขึ้นดอยอินทนนท์
บำเพ็ญกุศลถวาย “ร.9”
ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ
พร้อมมอบทุน มอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวดอย
ติดปีก”เหินเวหากิตติมศักดิ์” ให้จนท.บนดอย
พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย “อ.น้อง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2563 ที่ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุฯ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าร่วมพิธี
และได้มอบทุนการศึกษา โดยแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000บาท 159 ทุน ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 2,500บาท 19ทุน และระดับอุดมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท 12 ทุน ให้แก่นักเรียน
และได้มอบมอบผ้าห่มกันหนาว 500 ผืน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดอยอินทนนท์
รวมทั้งปลูกต้นไม้ ในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”
และยังได้ทำพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศให้กับข้าราชการโดยรอบบริเวณพื้นที่พระมหาธาตุฯ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพอากาศ ในการสนับสนุนการบำรุงรักษา และปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ ในเขตพื้นที่พระมหาธาตุฯ ให้มีความสวยงามเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
error: Content is protected !!