วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“บิ๊กบี้” สั่งทีมโฆษก ทบ.-ทีมPR ไม่เน้น โปรโมท ที่ตัว ผบช.

เผย “บิ๊กบี้”

สั่งทีมโฆษกทบ.-ทีมPR
ไม่เน้น โปรโมท ที่ตัว ผบช.
แต่เน้นที่การทำงานของกำลังพล
เน้น สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้สาธารณชน
เร่งขจัดปัญหาสร้างFake News
และให้ทุกหน่วย สนันสนุนข้อมูลใหัทีมโฆษก ทบ.ใช้ในการชี้แจง
.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบนโยบายการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยใน ทบ. นำไปปฏิบัติ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ในข่าวสารภารกิจต่างๆ ของกองทัพบก เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และ เพื่อให้การออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรณีต่างๆ ของทีมโฆษก ทบ.มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.ให้ส่วนราชการ ทบ. ทุกหน่วย มีหน้าที่สำคัญที่ต้องสนับสนุนข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ทบ. ต่อทีมโฆษก ทบ. ให้ทันต่อสถานการณ์
เพื่อเป็นการดำรงรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ทบ.
2.การสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือมุ่งเน้นการให้ข้อเท็จจริงให้สาธารณชน และขจัดปัญหาการสร้างข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ (Fake News) ที่ส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติภารกิจของ ทบ.
3.การประชาสัมพันธ์ของ ทบ. ให้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ผลงาน การช่วยเหลือประชาชน ของกำลังพลและส่วนราชการ ทบ. มากกว่าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
ทั้งนี้ เพราะสถานการณ์ในปัจจุบัน ทบ.มักจะถูกกลุ่ม หรือบุคคลที่ไม่หวังดี นำข่าวสารที่เป็นเท็จ หรือข้อมูลบิดเบือนมาโจมตีอยู่เสมอ. เพื่อหวังลดความน่าเชื่อถือของกองทัพ
รวมทั้งการนำเสนอข่าวสารภารกิจต่างๆ ของหน่วย ซึ่งมักจะเน้นไปที่ตัวผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก จึงอาจจะทำให้ไม่เห็นถึงกำลังพลที่ เป็นผู้ปฏิบัติงานเท่าที่ควร
เพจ: Smart Soldier Strong Army
ในภาพอาจจะมี 1 คน
error: Content is protected !!