วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

ทีมงาน “บิ๊กป้อม”

เป็น ทีมงาน “บิ๊กป้อม”
ไม่ใช่ นั่งแต่ในห้องแอร์ นั่งทำเนียบฯ
แต่ต้องลงพื้นที่ ติดตามงาน แทน ทุกคน
เพราะ บิ๊กป้อม เป็นประธานคณะทำงาน ไม่รู้กี่ชุด กี่เรื่อง
จึงแบ่งงาน ให้ ทีมงานนายทหาร ฝ่สยเสธ. ไปรับผิดชอบ กันคนละหลายเรื่อง
โดยเฉพาะ เริ่องที่ดิน และ การแก้ปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียน
.
บิ๊กป้อม ส่ง “เสธ.จิ๋ม” ลงพื้นที่ จ.อยุธยา ติดตามโครงการสำคัญ น้อมนำหลักปรัชญา ศก.พอเพียง นำทางแก้ปัญหาท้องถิ่น เร่งช่วยเหลือ ปชช. ขอบคุณ และ ให้กำลังใจ จนท. ปฏิบัติงานเสียสละ ทุ่มเท
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ ได้มอบหมายให้ พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ หน.คณะทำงาน กำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เพื่อรับทราบ ความก้าวหน้าโครงการที่สำคัญ ณ อ.ผักไห่ จ.อยุธยา
โดยได้มีการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อมูลโครงการ ในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสม ที่จังหวัด เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ทั้งนี้คณะทำงานฯ ได้มีการหารือในรายละเอียด ของโครงการ พร้อมมอบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน และที่มีความจำเป็น โดยมุ่งป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ เช่น โครงการสร้างถนน ,การก่อสร้างสะพาน ,โครงการขุดลอกคลองแก้มลิง ,การปรับปรุงซ่อมแซมรายการที่ชำรุด โดยเฉพาะโครงการที่ส่งเสริมการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ ยังได้กำชับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 นำทางแก้ปัญหาโครงการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อย่างเร่งด่วน
สำหรับโครงการก่อสร้าง และการซ่อมบำรุง จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามกรอบเวลา อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะทำงานฯ มีแผนจะลงพื้นที่ตรวจติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง
พล.อ.สุชาติ ยังได้กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท พร้อมมอบกำลังใจ ให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จ ด้วยดี
error: Content is protected !!