วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

“บิ๊กอุ้ย” เปิดไตรกีฬานาวีฯ New Normal ที่ระนอง

“บิ๊กอุ้ย” เปิดไตรกีฬานาวีฯ
New Normal ที่ระนอง
ชื่นมื่น นักแข่ง 1,439 คนร่วม
แถมเป็น วันเกิด “เสด็จเตี่ย”
.
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ
ซีซั่น 3 สนามที่ 1″เหลียวหลังแลหน้า รวมพลคนกล้า ฝ่าสองมหานที”
ในพื้นที่ ชะวากทะเล พรหมแดนรอยต่อระหว่างประเทศไทยและทะเลอันดามัน โดยมี ทัพเรือภาคที่ 3 และ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยเจ้าภาพ
โดยมีนาย สมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมเปิดการแข่งขัน ที่ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ จังหวัดระนอง
โดยจำนวนผู้เข้าแข่งขันครั้งนี้ แบ่งเป็น ข้าราชการทหารเรือ 1,150 คน ประชาชนทั่วไป 247 คน และ ชาวต่างชาติ 42 คน รวมแล้วทั้งสิ้น 1,439 คน
การแข่งครั้งนี้เป็นการแข่งขันแบบ New normal ที่มีการเว้นระยะห่างของนักกีฬาและการตรวจคัดกรอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
รวมถึงความปลอดภัยของ
ผู้เข้าแข่งขันไตรกีฬานาวี
ทั้งนี้เพิ่อ น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน พระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวง ต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทย
อีกทั้งยังเป็นการ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ และบูรพกษัตริย์
รวมทั้ง 19 ธค. เป็นวันประสูติ ของเสด็จเตี่ย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดาของทหารเรือ
และยังเป็นการเสริมสร้างให้กําลังพลของ กองทัพเรือมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งทําให้กําลังพลส่วน ใหญ่หันมา ให้ความสําคัญกับการออกกําลัง กาย และใช้เวลาว่างให้ก่อเกิดประโยชน์
โดยการหมุนเวียนสถานที่จัดการแข่งขันไตรกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ไปยังสถานที่ต่างๆ ส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดความท้าทายกับนักกีฬา และที่สําคัญคือ เป็นการนํากําลังพล ให้มีโอกาสได้ คลุกคลีกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ
การได้พบปะพูดคุยประสานงานทําให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจทัศนคติของ ประชาชนในพื้นที่
อีกทั้งได้เห็นสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไปใน อนาคต
นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดการใช้จ่ายในทุกภาคส่วน เช่น ธุรกิจ โรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และ ธุรกิจการบริการ เป็นต้น
และจะมีการแข่งขัน อีก 2 สนาม คือ ขรวมพลที่จันทบุรี-ตราด เทิดไท้มหาวีระราชันย์” ณ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดตราด ช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 โดยมี กองเรือยุทธการ และทัพเรือภาคที่ 1 เป็นหน่วยเจ้าภาพ
และ สนาม 3 “มหัศจรรย์สยามประเทศ ทั่วเขตแคว้นรวมใจภักดิ์” ณ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ช่วงเดือน สิงหาคม 2564 โดยมี หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ และกรมสรรพวุธทหารเรือ เป็นหน่วยเจ้าภาพ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!