วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“รองเบิร์ด.” ตรวจมาตรการคัดกรองCoViD19 ในพื้นที่ ชายแดน ไทย-เมียนมา กาญจนบุรี

“รองเบิร์ด.”
ตรวจมาตรการคัดกรองCoViD19
ในพื้นที่ ชายแดน ไทย-เมียนมา
กาญจนบุรี
พื้นที่กองกำลังสุรสีห์
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทหารสูงสุด และ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) มอบหมายให้ ”รอง เบิร์ด” พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปตรวจจุดผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ดูการปฏิบัติงานและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
ในการควบคุม กำกับดูแลการคัดกรองการผ่านเข้า – ออกตามแนวชายแดน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิดฯ
ทั้งนี้ การกำกับดูแลและควบคุมการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดฯดีขึ้นโดยลำดับ
กองกำลังสุรสีห์ รับผิดชอบ พื้นที่ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา และรักษาความมั่นคงภายใน ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
พลเอก ปริพัฒน์ ได้มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!