วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

ซักซ้อม “แผนเผชิญเหตุ” รปภ.ค่ายสิรินธร

18 ธ.ค. 2020
312
ซักซ้อม “แผนเผชิญเหตุ”
รปภ.ค่ายสิรินธร
เตรียมพร้อม
รองรับสถานการณ์ความไม่สงบ คุ้มครอง กำลังพล-ครอบครัว
“เสธ.ต่อ” หลานป๋า คุมเอง!!
.
พันเอก นิติ ติณสูลานนท์ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในการซักซ้อม. แผนเผชิญเหตุการรักษาความปลอดภัยค่ายสิรินธร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่สงบ คุ้มครองความปลอดภัยของกำลังพลและครอบครัวภายในค่ายสิรินธร
โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และ หน่วยกำลังภายในค่ายสิรินธร
ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และหน่วยข้างเคียง 14 หน่วย
เพื่อให้กำลังพลเกิดความพร้อมและความชำนาญแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการกู้ชีพ/กู้ภัย ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างปลอดภัย
เป็นไปตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ต้องการให้พื้นที่บริเวณค่ายสิรินธรปราศจากการก่อเหตุรุนแรงทุกรูปแบบ
โดยมี กรมทหารราบที่ 152, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152, หมวดระวังป้องกันอโณทัยที่ 1, หมวดระวังป้องกันหน่วยเฉพาะกิจยะลา, หมวดหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย, กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย, ชุดควบคุมที่ 953 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข, ชุดควบคุมที่ 543 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข, หน่วยบินทหารบกหน่วยเฉพาะกิจอโณทัย, หน่วยข่าวกรองทหารกองพลทหารราบที่ 15, กองร้อยทหารพรานที่ 2010 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20, หมวดสารวัตรทหารสนามที่ 2, หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4102 และศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้
:ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4
error: Content is protected !!