วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

ศรชล.ตราด จัดงาน”.อนุรักษ์ทะเลตราด กับเรือหลวงช้าง”

ศรชล.ตราด
จัดงาน”.อนุรักษ์ทะเลตราด กับเรือหลวงช้าง”
เป็นที่อยู่ สัตว์น้ำ ปะการัง ใต้ทะเล เพียบ !หลัง จมเรือมา8ปี
เป็นจุดขายดำน้ำ ดูประการัง
เล็ง ทำทุ่นแสดงตำแหน่ง เรือหลวงช้าง
นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดตราด ( ผอ.ศรชล.ตราด)
พร้อมด้วย พลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษก ศรชล. และ นาวาเอก นฤพนธ์ วิไลธัญญา รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดตราด แถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ศรชล.อนุรักษ์ทะเลตราด กับเรือหลวงช้าง” ที่โรงแรมตราดซิตี้ โฮเทล อ.เมือง จ.ตราด
ปัจจุบันเรือหลวงช้าง ถูกจมลงเป็นประการังเทียมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาดำน้ำดูปะการัง สร้างรายได้ให้กับทางจังหวัดเป็นอย่างมาก
แต่เนื่องจากทุ่นตำแหน่งมีสภาพชำรุด เสียหาย เป็นอันตรายต่อผู้สัญจรทางน้ำ
จึงจะจัดทำทุ่นแสดงตำแหน่งเรือหลวงช้างที่จมลงใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางท่องเที่ยว
อีกทั้งยังปลุกกระแสการท่องเที่ยวจังหวัดตราดในการดำน้ำดูปะการัง
โดยมีเรือหลวงช้างเป็นจุดขายที่สำคัญแห่งหนึ่ง
โฆษก ศรชล.กล่าวว่า ผอ.ศรชล.ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
การที่เรือหลวงช้าง ถูกจมลงเป็นปะการังเทียม ณ บริเวณเกาะช้าง จ.ตราด รวมระยะเวลากว่า 8 ปี นับว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
อีกทั้งเรือหลวงช้าง ยังเป็นเรือครูของกำลังพลกองทัพเรือ ซึ่งกองทัพเรือมีความภาคภูมิใจ
การจัดงานศรชล.อนุรักษ์ทะเลตราด กับเรือหลวงช้าง มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2563 ณ บ้านบางเบ้า อ.เกาะช้าง จ.ตราด
จะมี การแสดงนิทรรศการ การเสวนาสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน และการร่วมเก็บขยะจากกลุ่ม แทรสฮีโร่
error: Content is protected !!