วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ทบ.ใช้ ระบบ LOGSMIS มาใช้ในการเก็บข้อมูล การจัดซื้ออาวุธและ ยุทโธปกรณ์ ทางทหาร

18 ธ.ค. 2020
910
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ดู ระบบ LOGSMIS มาใช้ และสาธิต ให้ผู้บังคับหน่วยได้ใช้งานระบบ
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการควบคุมสิ่งอุปกรณ์ที่กองทัพบกอนุมัติให้หน่วยทหารนำมาใช้งานด้านส่งกำลังบำรุง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สามารถตรวจสอบสถานภาพได้ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้การใช้สิ่งอุปกรณ์เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าสูงสุด
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!