วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

รถพ่วง อเมริกัน Military Trailer รถพ่วงบรรทุก สัมภาระ M1101 เลขสวย

“บิ๊กแดง” มอบ รถ Trailerทหาร 8 คัน สกรีน USMC ให้ กองพล Stryker พล.ร.11 ไว้ใช้ เป็นรถพ่วง ได้ทั้งกับ รถยนต์บรรทุก รถฮัมวี่ และสไตรค์เกอร์ และประยุกต์ใช้ ในงานบรรเทาสาธารณภัย ได้ด้วย
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบ รถพ่วงบรรทุกสัมภาระ M1101 จำนวน 5 คัน
พลเอก ศักดา เนียมคำ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ เป็นตัวแทน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผบ.ทบ. รองราชเลขาธิการพระราชวัง ในนามประธาน”มูลนิธิพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ (พ.ศ.2534)”
โดย รถพ่วงบรรทุกสัมภาระ M1101 จำนวน 5 คัน และมอบให้ พลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11
สำหรับรถพ่วงฯ สามารถนำไปใช้ในการพ่วงท้ายรถยนต์บรรทุก ใช้ในการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ เครื่องสนาม เพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหารในพื้นที่ต่างๆ
รวมทั้งสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่อไป
error: Content is protected !!