วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

เป้สนาม “บิ๊กแดง”

“บิ๊กแดง” มอบ เป้สนาม
RTA รุ่นใหม่สไตล์อเมริกัน
ที่มีการปรับปรุงแก้ไขแบบ มาเป็นครั้งที่3 หลัง เคยทำมา2 แบบ และปรับขยับ ให้เหมาะกับทหารไทย และภารกิจ
ทั้งน้ำหนัก รูปแบบ และให้กระชับหลังมากขึ้น
แต่ยังแนว มะกัน
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผบ.ทบ. รองราชเลขาธิการพระราชวัง ในนามประธาน”มูลนิธิพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ (พ.ศ.2534)” มอบหมาย พลเอก ศักดา เนียมคำ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ เป็นผู้ส่งมอบ รถพ่วงบรรทุกสัมภาระ M1101 จำนวน 5 คัน และเป้สนาม ทบ. แบบ A-1 จำนวน 800 ใบ เพื่อให้กองทัพบกนำไปใช้ในภารกิจทางทหาร
ให้กับกองพลทหารราบที่ 11 ซึ่งเป็นหน่วยที่อยู่ในระหว่างการเสริมสร้างความพร้อมรบ
โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบสิ่งอุปกรณ์ และมอบให้ พลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11
สำหรับรถพ่วงฯ สามารถนำไปใช้ในการพ่วงท้ายรถยนต์บรรทุก ใช้ในการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ เครื่องสนาม เพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหารในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่อไป
กองทัพบก ขอบคุณทางมูลนิธิพลเอกสุนทรฯ รวมถึงภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบก ในรูปแบบต่างๆ ด้วยดี
ทั้ง การสนับสนุนอุปกรณ์ นวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยทหาร การร่วมบริจาคสิ่งของผ่านกองทัพบก เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในภัยพิบัติ
รวมทั้งการร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับกองทัพบก แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
error: Content is protected !!