วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

“บิ๊กแดง” รำลึก”บิ๊กจ๊อด”

นั่งประธาน ”มูลนิธิ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์2534” ต่อ. คอยสนับสนุนอุปกรณ์ นวัตกรรม ทางทหาร ให้ทบ. และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านความมั่นคง -มอบ สิ่งของให้ทบ.ไปช่วยเหลือประชาชนในภัยพิบัติ
วันนี้ประเดิม มอบรถพ่วง M-1101 พร้อมเป้สนาม RTA รุ่นใหม่สไตล์อเมริกันให้ กองทัพบก “บิ๊กบี้” รับ
พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผบ.ทบ. รองราชเลขาธิการพระราชวัง ในนามประธาน”มูลนิธิพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ (พ.ศ.2534)” โดยเป็นมูลนิธิ ที่ตั้งตั้งแต่ ปี2534 ในสมัย พลเอกสุนทร ยังมีชีวิตอยู่ แต่เมื่อเสียชีวิต พลเอก อภิรัชต์ ก็เป็นประธาน แทน
วันนี้ ได้พลเอก ศักดา เนียมคำ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ส่งมอบสิ่งอุปกรณ์จาก “มูลนิธิพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ (พ.ศ.2534)” คือ รถพ่วงบรรทุกสัมภาระ M1101 จำนวน 5 คัน และเป้สนาม ทบ. แบบ A-1 จำนวน 800 ใบ ให้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้กองทัพบกนำไปใช้ในภารกิจทางทหาร
และ ผบ.ทบ. ได้มอบรถพ่วงฯ และ เป้สนามนี้ ให้กับกองพลทหารราบที่ 11 ซึ่งเป็นหน่วยที่อยู่ในระหว่างการเสริมสร้างความพร้อมรบ
สำหรับรถพ่วงฯ สามารถนำไปใช้ในการพ่วงท้ายรถยนต์บรรทุก ใช้ในการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ เครื่องสนาม เพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหารในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่อไป
กองทัพบก ขอบคุณทางมูลนิธิพลเอกสุนทรฯ รวมถึงภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบก ในรูปแบบต่างๆ ด้วยดี
ทั้ง การสนับสนุนอุปกรณ์ นวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยทหาร การร่วมบริจาคสิ่งของผ่านกองทัพบก เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในภัยพิบัติ
รวมทั้งการร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับกองทัพบก แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
error: Content is protected !!