วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“บิ๊กบี้” ส่ง “บิ๊กเดฟ” ตรวจแถว 423 ผู้การ ผู้พัน ทดสอบร่างกาย ประจำปี ทุกๆ 6 เดือน

“บิ๊กบี้” ส่ง “บิ๊กเดฟ” ตรวจแถว 423 ผู้การ ผู้พัน ทดสอบร่างกาย ประจำปี ทุกๆ 6 เดือน ตามนโยบาย
Smart Soldier Strong Army ผบ.หน่วยรบ ทดสอบแบบ ACRPT
.
บิ๊กเดฟ พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผช.ผบ.ทบ. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. ตรวจการทดสอบสมรรถนะร่างกาย ของ ผู้บังคับหน่วยระดับกรม และผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ของกองทัพบก
เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ครั้งที่ 1 ของปีงป.2564 ที่ สนามกีฬากรมยุทธ์ และพื้นที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
โดยมีการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ทบ. Army Combat Readiness Physical Test (ACRPT) ของ ผบ.หน่วยระดับกรม หน่วยรบ
24 นาย ผบ.หน่วยระดับกองพันหน่วยรบ 65 นาย
โดยมี ผบ.หน่วยระดับกรม เข้ารับการทดสอบ 48 นาย ผบ.หน่วยระดับกองพัน 286 นาย
โดยการวิ่งแบ่งเป็น ช่วงอายุ 42 ปีขึ้นไป 77 นาย ช่วงอายุ 32 – 41 ปี 209 นาย
ทั้งนี้ ทบ.นำเรื่องสมรรถภาพร่างกาย มาใช้ประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งกำลังพลเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ให้มีความเป็นมาตรฐานด้วยการใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้าย ในทุกระดับ
และให้ ผบ.หน่วยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกำลังพล ในการพัฒนาตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ในการดูแลและเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายของตนเอง อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และทำให้กองทัพบกเป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบ
การทดสอบ3 ท่า คือ ท่าดันพื้น, ท่าลุกนั่ง และวิ่ง 2 กิโลเมตร เกณฑ์ผ่าน ผู้บรรจุในหน่วย และหรือตำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ผู้บรรจุในหน่วยส่วนกำลังรบ, ส่วนสนับสนุนการรบ และส่วนช่วยพัฒนาประเทศ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55 ผู้บรรจุอยู่ในหน่วยอื่นๆ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ส่วน การทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ (ทบ.) หรือ Army Combat Readiness Physical Test (ACRPT) กับผู้บังคับหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยดำเนินกลยุทธ์ในส่วนกำลังรบ
กองพลทหารราบ กองพลทหารม้ากองพลรบพิเศษ และกรมทหารพราน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองกำลังป้องกันชายแดน และพื้นที่ชายแดนใต้
โดยท่าการทดสอบ จำนวน 6 ท่า ได้แก่ ท่างอเข่าครึ่งนั่ง ยกบาร์น้ำหนัก, ท่าย่อตัวทุ่มน้ำหนักไปด้านหลัง, ท่าดันพื้นและมือกางแขน, ท่าวิ่งไป – กลับ พร้อมลากและยกสิ่งของ, ท่าดึงข้อยกเข่าแตะศอก และวิ่งระยะทาง 2 กม.
error: Content is protected !!