วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

97 ปี “กร.”

กองเรือยุทธการ
จาก กองเรือรบ สู่ กองเรือยุทธการ
หน่วยกำลังรบทางเรือ
คุม9 กองเรือรบ
1 กองการบิน
และหน่วยSeal
ราชนาวีไทย
บิ๊กปู พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ครบรอบ 97 ปี
โดยมีพิธีให้โอวาทบน ร.ล.อ่างทอง ที่ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ
การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมปู่เจ้า
ที่ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กองเรือยุทธการ เป็นส่วนกำลังรบ ของทร. ตั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2466 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่มี กระทรวงทหารเรือ และตั้งใหม่ว่า “กองทัพเรือ” เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลเฉพาะเรือรบ
ต่อมาในปี 2475 หน่วยนี้ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “กองเรือรบ”
และเมื่อกระทรวงทหารเรือได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทัพเรือในปี 2476 กองเรือรบซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองเรือยุทธการ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา
กองเรือยุทธการจึงได้ถือเอาวันที่ 19 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ
ปัจจุบันเป็นปีที่ 97
กองเรือยุทธการ มีกองเรือ แยกตามประเภทคือ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือดำน้ำ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยามฝั่ง กองเรือลำน้ำ กองการบินทหารเรือ และ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ(นสร.) หรือหน่วยซีล , กองการฝึกกองเรือยุทธการ และ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ
โดยเน้น การฝึกภายใต้แนวความคิดที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” โดยฝึกให้เกิดความคุ้นเคยและเกิดความชำนาญสูงสุด เพื่อให้หน่วยงานของกองทัพเรือที่มีกำลังพลของกองเรือยุทธการเข้าไปปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน และพื้นที่สำคัญทั้งทางบก ทางทะเล และลำน้ำ มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้ง ปฏิบัติการทางทหารในสภาวะที่เกิดความขัดแย้ง รวมถึงการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือภาวะสงคราม เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล , การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล , การรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง , การรักษาความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!