วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

สกัดกั้น เมียนมา ติดโควิดฯลอบข้ามแดน

ทหารพราน ฉก.36
ออกลาดตระเวน
ตามเส้นทางธรรมชาติ
แนวหุบเขา ลำห้วย
ตลอดแนวชายแดน
ขุนยวม -แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
สกัดกั้น เมียนมา ติดโควิดฯลอบข้ามแดน
กองร้อย ฉก.ทหารพราน 36 ที่มีฐานปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ออกลาดตระเวน และจัดตั้งจุดตรวจในพื้นที่ อย่างเข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันและปราบปรามกลุ่มขบวนการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ในพื้นที่อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน
งานนี้ พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 สั่งการให้ พันตรีไพโรจน์ อ่อนโอน ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3602 จัดกำลัง ชุดปฏิบัติการ จากฐานปฏิบัติการช่องทางห้วยต้นนุ่น ออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ เฝ้าตรวจตามเส้นทางธรรมชาติ บริเวณช่องทางห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา
และลาดตระเวน ในเวลากลางคืน ซุ่มเฝ้าตรวจตามจุดเสี่ยงต่างๆ บริเวณแนวชายแดน ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม ด้วย
ส่วนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ได้สั่งการให้ ร้อยตรี ประทีป เมืองชุม ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3604 จัดกำลัง ชุดปฏิบัติการ จากฐานปฏิบัติการแม่สะเกิบ ทำการลาดตระเวนตามช่องทางธรรมชาติ เฝ้าตรวจตามแนวหุบเขา ลำห้วย และเส้นทางรองในภูมิประเทศ บริเวณ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง
และสั่งการให้ ร้อยตรี ผนุวัฒน์ เตชะปัญญาวุฒิ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3607 จัดกำลังชุดปฏิบัติการ จากฐานปฏิบัติการสันเขตบ้านเสาหิน ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวสันเขตชายแดนบ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง ผลการลาดตระเวนทั้งสองอำเภอ ไม่พบผู้กระทำผิด หรือสิ่งผิดกฎหมาย
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
error: Content is protected !!