วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

เข้มสกัดโควิดฯ ชายแดนภาคเหนือ

“ผบ.ทหารสูงสุด-หัวหน้าศปม.
พร้อม “เสธ.ไก่-รองเสธ.ป๋อ”
เยี่ยม “กองกำลังผาเมือง”
เข้มสกัดโควิดฯ ชายแดนภาคเหนือ
มอบ”ยุทโธปกรณ์พิเศษ” เสริมให้
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อม บิ๊กไก่ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสธ.ทหาร และ บิ๊กป๋อ พลเอก ฉลองชัย ชัยยะคำ รองเสธ.ทหาร และอดีต แม่ทัพภาค3 เยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลในหน่วยปฏิบัติงานสนามในพื้นที่ กองกำลังผาเมือง
พลเอก เฉลิมพล ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง(หัวหน้า ศปม.)ยังได้เดินทางไปยังสะพานมิตรภาพแม่น้ำสาย แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย เชียงรายเพื่อตรวจการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19 ในพื้นที่ชายแดน
พร้อมทั้งตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บริเวณริมแม่น้ำสายในการเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
โดยมอบ มอบ”ยุทโธปกรณ์พิเศษ” เสริมให้ไว้ใช้ ดูแลชายแดน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, อยู่บนเวที และสถานที่กลางแจ้ง, ข้อความพูดว่า "3rd CAVALRY REGIMENT TASK FORCE PAMUANG FORCE"
error: Content is protected !!