วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

ศิษย์เก่าดีเด่น รร.เตรียมทหาร

ศิษย์เก่าดีเด่น
รร.เตรียมทหาร
รางวัลเกียรติยศจักรดาว
ปีนี้ชื่อไม่หลุด
แต่ชะลอการรับรางวัล
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์​ ร่วมงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี​ 2564​ อ.ปง​ จ.พะเยา
https://www.llpch.news/2020/12/15/63596/
ที่ประชุมมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารซึ่งมี บิ๊กแก้ว พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประธานมูลนิธิรร.เตรียมทหาร. เป็นประธานประชุม วานนี้ ร่วม ตัวแทน เตรียมทหารรุ่น ทุกรุ่นได้มีการพิจารณาการมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหารประจำปี 2563 ที่ โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ (เตรียมทหารรุ่น 25)ได้รับรางวัลด้วยหลังจากชื่อหลุดไปเมื่อปีที่แล้ว
แต่ในที่ประชุมได้มีการแจ้งว่า ผู้บัญชาการเหล่าทัพ มีมติ ร่วมที่จะไม่รับรางวัลในปีนี้ แต่จะไปรับรางวัลในงานวันโรงเรียนเตรียมทหาร เกียรติยศจักรดาว 27 มกราคม 2565 คาดว่า ทั้ง บิ๊กเล็ก พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(เตรียมทหารรุ่น 20 ) จะรับรางวัลในปี2565 เช่นกัน

error: Content is protected !!