วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

“บิ๊กป้อม” ตั้ง “บิ๊กตู่ เล็ก” น้องเลิฟ เป็น หัวหน้าคณะทำงาน ติดตามขับเคลื่อน แก้ปัญหาชายแดนใต้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ มอบหมายให้ บิ๊กตู่ พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา (ตท.20) อดีตแม่ทัพภาค1 อดีต ผช.ผบ.ทบ. น้องรักสายบูรพาพยัคฆ์ เป็น หัวหน้าคณะทำงาน และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 7 (พื้นที่ จ.ยะลา ,จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส) เป็นประธานการประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการที่มีความสำคัญ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปี2563 แล้ว
เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งมอบนโยบาย เร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้มีการหารือถึงการพิจารณาโครงการ ที่จังหวัดในพื้นที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี2564 เพื่อแก้ไขปัญหา อย่างเร่งด่วน และมีความจำเป็น โดยมิให้เกิดความเสียหาย หรือส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่
เช่นโครงการสร้างถนน ,การก่อสร้างสะพาน ,โครงการขุดลอกคลองแก้มลิง ,การปรับปรุงซ่อมแซมรายการที่ชำรุด โดยเฉพาะโครงการที่ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
พล.อ.กู้เกียรติ ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของรัชกาลที่ 9 นำทางแก้ปัญหาโครงการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อย่างเร่งด่วน
สำหรับโครงการก่อสร้าง และการซ่อมบำรุง จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามกรอบเวลา อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะทำงานฯ มีแผนจะลงพื้นที่ตรวจติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด ต่อไป
และได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่ได้ทุ่มเท เสียสละในการดำเนินงานที่ผ่านมา ด้วยดี
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
error: Content is protected !!