วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

ครม.ตั้ง “บิ๊กกบ”เพื่อนตำรวจ”บิ๊กแป๊ะ-บิ๊กปั๊ด”เป็นข้าราชการการเมือง

ครม.ตั้ง “บิ๊กกบ”เพื่อนตำรวจ”บิ๊กแป๊ะ-บิ๊กปั๊ด”เป็นข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขานายก
ต่ออายุ “ธีรพงศ์ วงศ์ศิวะวิลาส”เลขาฯครม. อีก1 ปี หลังเป็นมา 4  ปี/
/ตั้ง “ศรายุทธ ทองกูล” ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความมั่นคงและสถาบันหลัก เป็น รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
.
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง บิ๊กกบ” พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พล.ต.ต.นันทชาติ เป็น นรต.36 เพื่อนร่วมรุ่น “บิ๊กแป๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีตผบ.ตร. และบิ๊กปั๊ดใพลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายศรายุทธ ทองกูล ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความมั่นคงและสถาบันหลัก (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะดำรงตำแหน่งดังกล่าว ครบ 4 ปี ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565
ในภาพอาจจะมี 2 คน
error: Content is protected !!