วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ครั้งแรก ของกองทัพ !! ผบ.เหล่าทัพ สร้างประเพณีใหม่ ชะลอการรับรางวัล “เกียรติยศ จักรดาว”

รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น รร.เตรียมทหาร ที่ได้รับโดยตำแหน่ง ขอทำงาน ก่อน1 ปี แล้ว ปี2565 ค่อยรับ / ทำให้ พลเอกณัฐพล- ร้อยเอกธรรมนัส ที่ได้รับรางวัล ด้วย ก็ขอชะลอการรับ ออกไปด้วย
แต่มีมติให้ มอบรางวัล 7 ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลด้วยผลงาน
“ปรีชา-บิ๊กตี๋-บิ๊กนะ-บิ๊กหนุ่ย”
รับ จาก”บิ๊กตู่” 27 มค.2564 นี้
เสนอ แก้ระเบียบ ไม่มอบให้ ฝ่ายการเมือง ทั้ง นายกฯ-รมต. แม้จบ เตรียมทหาร

มีรายงานว่า ในการประชุมมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารซึ่งมี บิ๊กแก้ว พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประธานมูลนิธิรร.เตรียมทหาร. เป็นประธานประชุม ร่วม ตัวแทน เตรียมทหารรุ่น ทุกรุ่น

ได้มีการพิจารณาการมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาว ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหารประจำปี 2563 ที่จะมีพิธีมอบในวันที่ 27 มกราคม 2564 นี้

โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน เช่นทุกปี ที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมมีมติ ในการมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวให้นายทหารซึ่งเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 7 นาย
คือ พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ผบ.สทป.) เตรียมทหารรุ่น 16 ได้รับรางวัลในสาขาพัฒนาสังคม

พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ อดีตแม่ทัพภาค3/ผช.ผบ.ทบ. เตรียมทหาร 18 ได้รับรางวัลในสาขาพัฒนาสังคม

พลเอกชัยชนะ นาคเกิด อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เตรียมทหารรุ่น 19 ได้รับรางวัลในสาขาการทหาร

พลเอกธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เตรียมทหารรุ่น 22 ได้รับรางวัลในสาขาการทหาร

พันเอกณรงค์ สวนแก้ว ผบ.ร.8 เตรียมทหารรุ่น 25 ได้รับรางวัลสาขาการทหาร

นาวาอากาศเอก ดร. ธนากร พีระพันธ์. เตรียมทหาร 27 ได้รับรางวัลในสาขาการศึกษา

นาวาโทผู้ช่วยศาสตราจารย์ พินัย  มุ่งสันติสุข. เตรียมทหาร34 ได้รับรางวัลสาขาการวิจัย

แต่อย่างไรก็ตามโดยประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานหลายสิบปีจะมีการมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวศิษย์เก่าดีเด่น ให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และคณะรัฐมนตรี หรือข้าราชการที่ได้เติบโตจนถึงขั้นสูงสุดของหน่วยงานนั้น ที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร

โดย คณะกรรมการรุ่นฯ ได้เคยพิจารณา เสนอมอบรางวัลให้ 7 คน คือ ทั้ง
บิ๊กแก้ว” พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ตท.21)

บิ๊กบี้ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. (ตท.22)

บิ๊กอุ้ย พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผบ.ทร. (ตท.20)

บิ๊กแอร์ พลอากาศเอกแอร์บูล สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. (ตท.21)

บิ๊กปั๊ด. พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. (ตท.20)

บิ๊กเล็ก พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(เตรียมทหารรุ่น 20 )

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ (เตรียมทหารรุ่น 25)

แต่ในที่ประชุมได้มีการแจ้งว่า ผู้บัญชาการเหล่าทัพ มีมติ ร่วมที่จะไม่รับรางวัลในปีนี้ แต่จะไปรับรางวัลในงานวันโรงเรียนเตรียมทหาร เกียรติยศจักรดาว 27 มกราคม 2565

โดยให้เหตุผลว่าต้องการทำงานก่อน 1 ปี แม้ว่าจะได้รับรางวัลโดยตำแหน่งก็ตาม

เมื่อ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ 5 คน จะยังไม่รับรางวัล ในงานมกราคม 2564 แต่จะไปรับรางวัลในมกราคม 2565 แทน

ทำให้ ทั้ง พลเอกณัฐพล และ ร้อยเอกธรรมนัส. ก็จะไม่เข้ารับรางวัลใน มค.2564 ด้วย

แม้ตัวแทน เตรียมทหารรุ่นต่างๆโดยเฉพาะรุ่นพี่ที่เกษียณไปแล้ว จะแย้งว่า หากไปรับรางวัลในมกราคม 2565 ตอนนั้นก็เกษียณราชการแล้ว ทั้ง พลเรือเอก ชาติชาย พลอากาศเอก แอร์บูล พลเอกณัฐพล หากไปรับรางวัล ปีหน้า ก็จะไปรับรวมกับ ผบ.เหล่าทัพ คนใหม่ ด้วย ใช่หรือไม่
จะเป็นการแปลกๆ หรือไม่. เพราะรางวัลนี้มอบให้แก่ผู้บัญชาการเหล่าทัพที่อยู่ในตำแหน่ง

แต่อย่างไรก็ตาม พลเอกเฉลิมพล และตัวแทน เหล่าทัพ ก็ยังคงยึด มติเดิม ในการชะลอการรับรางวัล ออกไป จาก 27 มค.2564 เป็น ปี2565

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้พิจารณาว่า ต่อไป จะมอบรางวัล ให้เฉพาะ ผบ.เหล่าทัพ และคนที่มีผลงาน แต่จะไม่มอบให้ นายกรัฐมนตรี และ รมต. ที่เป็น ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหาร

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์เคย ได้รับรางวัลนี้แล้วตั้งแต่เป็น ผบ.ทบ. ในปี2554 และ เมื่อมาเป็น นายกฯ แล้วจึงไม่ต้องรับรางวัลนี้อีก.

แต่มีการเทิดเกียรติ นายกฯศิษย์เก่า รร. เตรียมทหาร ไปแล้ว

 

error: Content is protected !!