วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

“บิ๊กบี้” สั่ง เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันCoViD19 ให้ทหาร กกล.ชายแดน

“บิ๊กบี้” สั่ง เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันCoViD19 ให้ทหาร กกล.ชายแดน
สั่ง ปฏิบัติตาม วินัยทหารต้าน COVID ทั้งใน – นอกหน่วยทหาร
แม้แต่ ทหารที่ลาพัก กลับบ้าน
.
พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า สถานการณ์ COVID-19 รอบประเทศยังคงเป็นที่สนใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการป้องกันมิให้มีการลักลอบเข้าไทยโดยผิดช่องทาง และไม่ผ่านช่องทาง
พลเอก ณรงค์พันธ์จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ กรมแพทย์ทหารบก, ศบค.19 กองทัพบก และกรมฝ่ายเสนาธิการที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งอุปกรณ์ป้องกันโรค และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับกำลังพลที่จุดคัดกรอง ด่านชายแดน หรือผู้ที่ลาดตระเวนสกัดผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อให้มีความเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ กองกำลังชายแดนทุกพื้นที่
ในขณะเดียวกัน ในสัปดาห์นี้เป็นการจบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 ซึ่งกำลังพลจะได้ลาพัก และถูกส่งไปประจำการ ณ หน่วยทหารต่างๆ
ในส่วนนี้ พลเอกณรงค์พันธ์ กำชับให้หน่วยทหารได้มีการให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตน ในสถานการณ์ COVID-19 กับทหารกองประจำการทุกนาย ย้ำให้ปฏิบัติตามวินัยทหารต้าน COVID-19 และคำแนะนำของ ศบค.19 กองทัพบก ทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยทหาร นอกหน่วยทหาร และในระหว่างการลาพักอย่างเข้มงวด เพื่อให้ มีความแข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!