วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

“ผู้กองธรรมนัส- ประสาน” เจรจา กลุ่ม”จะนะรักษ์ถิ่น

“ผู้กองธรรมนัส- ประสาน”
เจรจา กลุ่ม”จะนะรักษ์ถิ่น”
หน้า ทำเนียบฯ
ย้ำ ข้อเรียกร้อง ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA นิคมอุตสาหกรรมจะนะ สงขลา
ยุติโครงการ-แก้ผังเมือง
.
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ฯ และ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผช.รมต.ประจำ พลเอกประวิตร พบกับ กลุ่ม”จะนะรักษ์ถิ่น” ที่สะพานชมัยมรุเชฐ ทำเนียบรัฐบาล เพิ่อรับฟังข้อเรียกร้องของตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุม ที่ต่อต้าน การสร้าง “นิคมอุสาหกรรมจะนะ” ที่ต้องการยุติการดำเนินโครงการจะนะเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตทั้งหมด ทั้งการแก้ไขผังเมืองและการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ในทันที
ชาวบ้านกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น จ.สงขลา กว่า 10,000 ครอบครัว ได้รับผลกระทบ
error: Content is protected !!