วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

ภาพ ชินตา แต่ ก็ยังซึ้ง !!

พ่อแม่ พี่น้อง เมื่อได้เจอหน้า ลูกหลาน ที่มาเป็นทหารใหม่ เป็นพลทหาร ในงานพบปะเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัด2/63 ของกรมทหารราบที่5 ที่มารายงานตัวเข้าค่าย ตั้งแต่1 พย.
.
พันเอก อายุพันธ์ กรรณสูต ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 มอบหมายให้พันเอก เรวัตร เซ่งเข็ม เสนาธิการ กรมทหารราบที่5 พบปะเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัด2/63 ที่ หาดใหญ่ สงขลา
โดยมีการแสดง การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า, การฝึกบุคคลท่าอาวุธ,
การเเสดงการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น พระราชทาน และการช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บการป้องกันโรคลมร้อน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ และให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจ ต่อหน่วยงานทหารในการดูแลบุตรหลาน ตลอดจนทำให้ผู้ปกครองและญาติ
ทั้งนี้ หลังฝึกครบตามหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 6 สัปดาห์ แล้ว ก็จะได้ลากลับไปพักผ่อนกับครอบครัว และกลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง
พันเอก เรวัตร กล่าวกับผู้ปกครองว่า ขอช่วยกันดูแลบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด
ทั้งนี้ ทุกหน่วย เตรียมการฝึกซ้อม สวนสนามสาบานธง วันกองทัพบก กองทัพไทย 18 มค.2564
error: Content is protected !!