วันเสาร์, 4 ธันวาคม 2564

ถุงพระราชทานแก่ ราษฎร

13 ธ.ค. 2020
268
ผู้แทนพระองค์”เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ” และคณะ ลงพื้นที่ มอบถุงพระราชทาน และอาหารสัตว์พระราขทน ให้ ชาวพุนพิน สุราษฏร์ธานี ที่เดิอดร้อน จากน้ำท่วม และดุแลสัตว์เลี้ยง ในเบื้องต้น
.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณ วรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดเกล้าฯ ให้ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ เป็นผู้แทน พร้อมคณะลงพื้นที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญถุงพระราชทานจำนวน 300 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย
รวมทั้งอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 20 ลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
พร้อมกันนี้ยังได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ ราษฎรในพื้นที่หมู่7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ สร้างความเสียหาย ครอบคลุม 13 ตำบล รวมกว่า 11,250 ครัวเรือน
Cr:ข่าวราชสำนักThaipbs
error: Content is protected !!