วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

L-O-V-E Camp

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯคู่ ทรงเยี่ยมจิตอาสา ค่าย LOVE Camp สร้าง Leadership สร้างOneness ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยVolunteer จิตอาสา และ Experience ประสบการณ์
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรม ผู้นำเยาวชนจิตอาสา ค่าย LOVE Camp
L=Leadership ภาวะผู้นำ
O=Oneness ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
V=Volunteer จิตอาสา
E=Experience ประสบการณ์
ที่ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กรมทหารมหาดเล็กที่ 11 รักษาพระองค์ (ทม.ร.11 รอ.)เขตพระราชฐานในพระองค์บางเขน โดยมี พลตรี จักรชัย ศรีคชา ผอ.รร.จิตอาสาฯ นำผู้เข้ารับการอบรม เข้าเฝ้าฯ
12ธค.2563
:ThaiRoyalFamily
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง
error: Content is protected !!